Ecoloog & natuurbeschermer

Ik ben iemand die mijn passie voor natuurbehoud graag combineert met technologische vooruitgangen. Vandaar dat ik op de middelbare school (HAVO) koos voor de richting Natuur&Gezondheid, dit combineerde met Natuur&Techniek en dit aanvulde met Economie. De middelbare school heb ik opgevolgd met de HBO opleiding Toegepaste Biologie met specialisatie ecologie aan de HAS Hogeschool in 's-Hertogenbosch, hierbij pakte ik graag projecten aan waarbij technologische hoogstandjes uitkomst konden bieden. In juli 2015 ben ik hier afgestuurd als Toegepast Bioloog, specialisatie ecologie.

Toegepast Bioloog-Ecoloog

Tijdens mijn schoolcarrière op de HAS heb ik mij veelvuldig bezig gehouden met allerlei natuurbehoudsprojecten, veelal gecombineerd met de nieuwste technieken (wildcamera's, drones, RTK-GPS, ArcGIS, etc.). Tijdens veel van mijn projecten heb ik kennis opgedaan m.b.t. de verspreiding van diersoorten en de menselijke invloeden hierop.

Resultaten uit diverse projecten zijn gebruikt bij het opstellen van beleidsvoorstellen, QuickScans voor het beoordelen van (bouw)plannen met betrekking tot de Flora- Faunawet (tegenwoordig Wet Natuurbescherming), en het opstellen van verspreidingskaarten voor gemeenten en provincies. Tijdens diverse projecten heb ik gebruik gemaakt van cameravallen, diverse GPS-apparaten (RTK-GPS, handheld GPS, etc.) en drones.

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen

Op de opleiding Toegepaste Biologie heb ik onder andere ervaring op gedaan met genetica, GIS-Mapping, aquatische ecologie, diergedrag, levenscycli, diverse ecosystemen, hydrologie, microbiologie, SPSS, natuurherstel (LESA), Flora- en faunawet (o.a. uitvoeren van QuickScans), diervoeding, bedrijfseconomie, bodemonderzoek, dier- en plantfysiologie, morfodynamiek, Conservation Ecology, en menselijke invloeden op het voorkomen en de verspreiding van diersoorten.

Hoe ik het verschil maak als ecoloog

Ik pas mijn kennis graag in de praktijk toe en ben iemand die recente onderzoeken (universitaire onderzoeksliteratuur) toepasbaar kan maken in het veld. Ben een echte onderzoeker en ben niet bang voor vieze handen. Ik vind het daarnaast belangrijk regelmatig met een helikopterview naar projecten te kijken, om er op deze manier voor te zorgen dat projecten efficiënt en in de goede richting verlopen. Ik ben een echte allrounder, heb kennis van zaken en heb een no-nonsense en praktische instelling.

Ervaring & vaardigheden

  • Quickscans m.b.t. Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet)
  • Onderzoek naar de effectiviteit van faunapassages m.b.v. spoorplaten, vallen en wildcamera's.
  • Onderzoek naar nestsucces en gezondheid groene zeeschildpad.
  • Soorteninventarisatie en monitoring van zoogdieren, reptielen en vogels in natuurgebieden.
  • Data-analyses m.b.t. voorkomen van dier- en plantensoorten.
  • In kaart brengen morfodynamiek van beken (o.a. m.b.v. RTK-GPS, dronebeelden & satellietbeelden) 
  • Data-mapping (ESRI ArcGIS - ArcMap)